Kontaktuppgifter:


Ordförande, Kontaktperson
Timo Hietakangas

0400770184
timo.hietakangas[a]om.fi

Viceordförande
Christoffer Hällfors

0405610970

Styrelsemedlem
Bo Storgårds

0400318263

Styrelsemedlem
Kjell Weckman

0405366706

Ersättare
Bengt Blomqvist

0407326144