Aktuellt 2013

Januari:   Årsmöte den 24.1 kl. 18.30 hos Katarina Rosas i Harsböle. Nya medlemmar välkomna!
Februari:  Möte den 21.2 kl. 18.30 hos Frida Packalén i Harsböle
Mars:       Möte den 21.3 kl. 18.30 hos Johanna Kuusamo i Harsböle
April:        Må Bra-möte. Tid ej fastslagen


Här presenteras turvis någon av föreningens medlemmar, refereras från något evenemang eller annars presenterar vi någonting som för oss känns viktigt.

Birgitta Nordling, som nu fungerar som föreningens ordförande berättar om hur hon kom med i martaföreningsverksamheten, vad hon anser är marthornas viktigaste uppgifter och hur hon har upplevt marthaverksamheten i sin helhet.

Birgitta är också styrelsemedlem i Östra Nylands marthadistrikt.