Harsböle-Labby Marthaförening grundades år 1926

Den 1 mars 1926 sammankom ett tjugotal personer för att diskutera bildandet av en Marthaförening i Harsböle-Labby byar. Marthaförbundets konsulent fru Ida Smeds redogjorde för Marthaföreningens uppgifter och efter diskussion beslöt man grunda Harsböle-Labby Marthaförening. Alla närvarande tecknade sig som medlemmar. Till ordförande valdes Erna Petas övriga styresemedlemmar var Ellen Storgårds, Irene Söderholm, Ellen Petas, Elin Lönroos och Sigrid Nybondas.

Under Harsböle-Labby Marthaförening r.f.:s långa verksamhet har nio kvinnor svingat klubban: Erna Petas 1926-28
Ellen Petas 1929-31
Dagmar Blomqvist 1932-36 och 1941-45
Ester Svennas 1937-41 samt 1947-55 och 1960-77
Lea Svennas 1946
Venny Rehnström 1956-59
Evamaija Rosas 1978-94
Hagar Jordas 1995-98
Frida Packalen 1999-2005
och nu leder Birgitta Nordling vår förening sedan år 2006.

Medlemsantalet har varierat mellan 18 och 38, det sistnämnda talet gäller 1952.

Verksamheten har under årens lopp varierat efter de behov som funnits. Bland de första stora uppgifterna kan nämnas anskaffande och avlöning av städerska till skolan. I många år avlönades hon av marthorna, så också skolbespisningen. Så småningom övertog kommunen denna verksamhet.Tillsammans med den övriga befolkningen i byarna skaffades likvagn. Männen skötte med talkoarbete om själva vagnen och marthorna tillverkade beklädnaden. Året var 1930. Vidare anskaffades linbråkningsmaskin, potatismjölskvarn, saftpress och kalaskärl för att nämna något.

Eget krigsfadderbarn hade föreningen i tio år. Ett fadderbarn i S O S-byn i Esbo har föreningen också haft. Under och efter kriget präglades också marthaarbetet av de knappa omständigheter som rådde. Man hade "tallukka"-kurser, beredde själv potatismjölet och sirapen, bakade och kokade enligt vad som fanns. Erna Petas var en mycket anlitad kurs- och demonstrationstillgång. Några av hennes teman var: komposter, inte sophögar, sirapsberedning, svampar och svamprätter, fiskrökning i ugn. En annan flitigt anlitad egen kraft var Martha Rosas-Gustafsson. Hon lärde ut madrasstillverkning, skjortsömnad, vävning av olika slag och växtfärgning. Valborg Eklund redogjorde för mältning och bryggning samt tvålkokning. Man anlitade också mathakonsulenter. Det har lyssnats på föredrag om bland annat: nervernas vård, heminredning, kvinnans arbete förr och nu, som lotta på östfronten, kommunens angelägenheter och diakonin. Utfärder har gjorts till Helsingfors, Åbo, Borgå, Ylämaa, Jyväskylä, Orivesi ,Jaala och så vidare.

Marthorna har under årens lopp skänkt åt privat personer, institutioner, föreningar och insamlingar förutom reda pengar också lapptäcken, småbarnskläder, linnehanddukar, sovpåsar, mattor, gardiner, kärl, teskedar, flagga o.s.v.